פרוטוקולים והודעות לשנת 2020-21

נשיאה - ג'נט נאמן

סיכום ישיבת הנהלה מס' 1 - 16/06/2020

נוכחים:

ג'נט, גרשון, גלית, שאול, קירה, ריקי, שמשון, אסתר.

חסר: יחיאל

רשם: מאיר

 1. אסתר: בקופת המועדון כ- 30K ₪ .עדיין לא התקבל החזר החוב מהעמותה. ניצה תעביר לחשבון המועדון את חוב העמותה כ-2350 ₪.

 2. ג'נט תוודא החלפת בעלי זכות חתימה בחשבונות הבנק.

 3. ג'נט תוציא מייל לחברי המועדון בבקשה לשלם את דמי החבר ב-1/07/2020. (המייל יכלול סכום לתשלום ופרטי הבנק והחשבון להפקדה).

 4. גרשון יעביר לג'נט טבלה מסודרת של הפרטים של חברי המועדון שם, תאריך לידה מלא, כתובת מגורים, אימייל, טלפון.

 5. שאול דיווח על אפיק המקצוע, כרגע עקב הקורונה אין נושאים בטיפול. ממליץ לגייס אנשי מקצוע להרצות בתחומים בעלי עניין לחברים. מבקש להקים תת ועדה עם 2 חברים לקידום תכניות עתידיות.

 6. שמשון: אפיק המועדון. דיווח שדודו ימשיך לטפל בערבי בחירה. פיירסייד יבוצע בינואר/פברואר עד 8 אנשים לקבוצה. מבקש לקבל דיווח מראש מחברים כאשר לא ישתתפו במפגשים ולרשום בפרוטוקול הפגישות את שמות הנוכחים והנפקדים. מבקש לשנות את מעורבות המועדון להענקת מלגות לימודים ולהעניק אותן לסטודנטים נזקקים או מצטיינים ובתמורה לבקש מהמלגאים לתת שעות קהילה.

 7. מאיר דיווח על פעילותנו ביוניסטרים ובנוסף על הפעילות של FIRST שמאומצת השנה על ידי רוטרי ישראל. ל-first  פעילות בינלאומית ענפה ועלות ההשתתפות למועדון לרכישת ערכת הקמה כ- 5000 ₪. ממליץ להמשיך עם יוניסטרים אבל לצמצם את ההשתתפות וזאת כדי להשתתף בעלות מלגת הלימודים המוענקת על ידי יוניסטרים למדריכי הקבוצות.

 8. ג'נט: נשיאת המועדון הנכנסת. מבקשת להקים וועדה לגיוס ושימור חברים תחת אפיק המועדון. לקבל נתונים על עלות הפעילות (אם בכלל יש עלות) של סופי עם ילדי אופק במוזיאון הרצליה. אם כן האם העמותה שילמה עבור הפעילות. באפיק הקהילה מציעה להגביר את הקשר עם בית האבות הרב קוק (כרגע דורה פעילה במקום). מבקשת לחזק את הקשר והפעילות עם בית ספר הנדיב. יחסי חוץ ופרסום באחריות ג'נט. יובלי המלגאית מסיימת את המחויבות ויש למצוא פתרון להמשך ניהול אתר המועדון והפייסבוק. ג'נט תבחן את נתוני הכניסות לפייסבוק ותשקול המשך הפעילות. (אתר המועדון יישאר פעיל).

 9. שלום כתה א' הפעילות בנושא תימשך, הכספים יאספו על ידי מימונה  בהתחשב בהשפעת המצב הכלכלי עקב הקורונה.

 

באופן כללי מתבקש כל אחד מראשי האפיקים או כל חבר שרוצה ליזום פעילות להעביר אל ג'נט הצעה בכתב מנומקת ומפורטת כולל תקציב לפעילות

מסיבת החלפת הנשיאים - הוחלט להזמין גם את בני ובנות הזוג של החברים ועקב מגבלות ההתקהלות תהיה רשימת האורחים הנוספים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנשיאה הנכנסת.

סיכום ישיבה 22/6/20

נוכחים: ג'נט, גרשון, שאול, מימי, אוולין, שמוליק, אסתי, מאיר, יחיאל, יהודה, שמשון, יובל, גלית, ניצה

 

אורחים: משפחת גורמניק, משפחת חן, טוני, שאול רוזנר.

הרצאה של ד"ר דן מלקין בנושא נמל יפו.

טקס החלפת הנשיאים בזום  29/6/20

הטקס הוקלט, מי שמעוניין לצפות בטקס יכול לפנות לג'נט 

ערב בחירה  6/7/20

טקס החלפת הנשיאים בזום של מועדון רוטרי רמת השרון

סיכום ישיבת הנהלה מס' 2 - 12/07/2020

 

נוכחים: ג'נט, גרשון, מאיר, גלית, שאול, קירה, ריקי, שמשון, אסתר, יחיאל

אורח: שי

חסר: דודו

רשם: מאיר

 

 • החברים התייחסו לסעיפי ההצעה לדיון ששלחה ג'נט.

 • הובהר על ידי ג׳נט אסתר ושאול המצב הכספי של קופת המועדון והעמותה והחשש להאטה בתרומות ובקושי למימון מלא של דמי החבר.

 • דוחות העמותה ל2019 הועברו לרואה החשבון .

 • ג׳נט הקריאה את הפרוטוקול הקודם וציינה שעדיין לא הוחלפו בעלי זכות החתימה בחשבון המועדון (יוחלפו בהקדם).

 • ג׳נט דיווחה שמספר חברי המועדון הנוכחי הוא 24 .

 

החלטות לביצוע כפוף לאישור הצבעת המליאה:

 1. הפסקת השתתפות במימון יוניסטרים לשנת 20/21 (פה אחד)

 2. הפסקת השתתפות במימון הנואם הצעיר לשנת 20/21  (רוב של 5 מ 9 מצביעים).

 3. שלום כתה א יומלץ לעמותה המשך המפעל תוך הגבלת הסכום ל10000 ₪ (ללא הצבעה)

 4. גביית דמי חבר למחצית הראשונה של שנת הרוטרי תבוצע גביה רגילה. בינואר 21 יערך דיון על יתרת הסכום לפי המצב הכללי במשק.

 5. חברים שמתקשים לעמוד בתשלום דמי החבר יפנו אישית אל ג׳נט למציאת פתרון חסוי.

 6. עקב המצב של הפחתה משמעותית של הפעילות וכתוצאה מכך גם בהוצאות של רוטרי ישראל, ג׳נט תפנה לנגיד בדרישה להפחתת דמי החבר לשנה הקרובה.

סיכום מפגש ZOOM - 13/07/2020

נוכחים (13): ג'נט מימי, אבלין, עליזה, שמשון, קירה, גרשון, גלית, שאול, יובל, שיקה, אסתר, יחיאל.

חסרים (11): ריקי, שרית, רועי, דורה, שמוליק, דודו, מאיר, אביבה, יהודה, סופי, ניצה.

אורחים: שישה אורחים

 • נערך מפגש חברים.

 • עליזה הקריאה את פסוקו של יום.

 • ג'נט נתנה לכולנו סקירה על ההומור והרצינות של בית המלוכה הבריטי והבנות על המשכיות שושלת המלוכה וחשיבותה לעם ולמסורת הבריטית.

 • צחקנו השכלנו ונהנינו מאד.

ג'נט הודיעה על קיום מפגש עסקי ב-27/07/2020

רשם: מאיר

סיכום פגישה עסקית – 27/07/2020 – ZOOM

נוכחים (18): ג'נט מימי, אבלין, עליזה, שמשון, קירה, גרשון, גלית, שאול, יובל, שיקה, אסתר, יחיאל, ריקי, שמוליק, סופי, ניצה, מאיר.

חסרים (6): שרית, רועי, דורה, דודו, אביבה, יהודה.

 

עליזה הקריאה את פסוקו של יום

 

ג'נט דיווחה כדלהלן

 • הצלחתה להפחית ב-25% את דמי החבר ברוטרי לשנת 20/21.

 • עקב אי עדכון בזמן על פרישת חברים המועדון שילם דמי חבר לפי 26 חברים במקום 24 כיום.

 • מפגש מנהל עם מחלקת רווחה בעיריית הרצליה (אהרון זלצבורג) בנושא שלום כתה א'.

 • שיחה עם נציגי יוניסטרים והכוונה להקטנת המימון להמשך פעילות משותפת.

 • שלחה איחולי החלמה לדורה.

 • פניה של גילה מזרחי סגנית מנהלת בית ספר הנדיב לשיתוף פעולה ללא עלות כספית עם המועדון בנושא הכשרת תלמידים להרצאות בפני ציבור. ג'נט תבקש מגילה תוכנית מפורטת שתובא לדיון במליאת המועדון.

 

כספים

 • אסתר מסרה דיווח כספי כרגע בקופת המועדון 32233 ₪

 • בקופה הייעודית לביה"ס אופק ישנה תרומה של 30000 ₪

 • ניצה דיווחה שבקופת העמותה יש כרגע 61000 ₪

 • מתוכם כספים המיועדים : 20000 ₪ יוניסטרים + סכום לא סופי של עלות הפעילות של סופי במוזיאון + 1000 שח החזר לגלית + 1600 ₪ להחזר לקופת המועדון (היתרה הפנויה כ-40000 ₪).

 

נערכו הצבעות על הנושאים הבאים

 • החלטה  לא לגבות דמי חבר למחצית הראשונה של שנת הרוטרי - אושר ברוב של 14 בעד 2 נגד (אסתר תחזיר לחשבון הבנק של החברים שכבר שילמו את דמי החבר).

 • הפסקת התמיכה ליוניסטרים לפחות לשנת הלימודים הקרובה- אושר פה אחד.

 • שלום כתה א' - אושר פה אחד לממן לפחות 50 ערכות ואם ניתן יהיה להגדיל יבוצע לאחר דיון נוסף.

 • הנואם הצעיר - הפסקת המימון לשנת הלימודים 20/21 עקב עלויות גבוהות של המדריכים - הוחלט ברוב של 14 בעד ו2 נגד.

 • בית ספר אופק - כרגע מופעל חלקית תימשך הפעילות להקמת פינת החי במימון התרומה של 30000 ₪ שהביא דב.

 

כללי

 • יובל העלה את החשיבות של גיוס חברים למועדון וביקש להקים צוות חשיבה.

 • מאיר הציע להקים צוות חשיבה למציאת פתרונות לגיוס תרומות לעמותה.

 • גלית ביקשה להעביר לחברים את פרטי חשבון העמותה לקבלת תרומות.

 

רשם מאיר

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Wix Google+ page