פרוטוקולים והודעות לשנת 2020-21

נשיאה - ג'נט נאמן

סיכום ישיבת הנהלה מס' 1 - 16/06/2020

נוכחים:

ג'נט, גרשון, גלית, שאול, קירה, ריקי, שמשון, אסתר.

חסר: יחיאל

רשם: מאיר

 1. אסתר: בקופת המועדון כ- 30K ₪ .עדיין לא התקבל החזר החוב מהעמותה. ניצה תעביר לחשבון המועדון את חוב העמותה כ-2350 ₪.

 2. ג'נט תוודא החלפת בעלי זכות חתימה בחשבונות הבנק.

 3. ג'נט תוציא מייל לחברי המועדון בבקשה לשלם את דמי החבר ב-1/07/2020. (המייל יכלול סכום לתשלום ופרטי הבנק והחשבון להפקדה).

 4. גרשון יעביר לג'נט טבלה מסודרת של הפרטים של חברי המועדון שם, תאריך לידה מלא, כתובת מגורים, אימייל, טלפון.

 5. שאול דיווח על אפיק המקצוע, כרגע עקב הקורונה אין נושאים בטיפול. ממליץ לגייס אנשי מקצוע להרצות בתחומים בעלי עניין לחברים. מבקש להקים תת ועדה עם 2 חברים לקידום תכניות עתידיות.

 6. שמשון: אפיק המועדון. דיווח שדודו ימשיך לטפל בערבי בחירה. פיירסייד יבוצע בינואר/פברואר עד 8 אנשים לקבוצה. מבקש לקבל דיווח מראש מחברים כאשר לא ישתתפו במפגשים ולרשום בפרוטוקול הפגישות את שמות הנוכחים והנפקדים. מבקש לשנות את מעורבות המועדון להענקת מלגות לימודים ולהעניק אותן לסטודנטים נזקקים או מצטיינים ובתמורה לבקש מהמלגאים לתת שעות קהילה.

 7. מאיר דיווח על פעילותנו ביוניסטרים ובנוסף על הפעילות של FIRST שמאומצת השנה על ידי רוטרי ישראל. ל-first  פעילות בינלאומית ענפה ועלות ההשתתפות למועדון לרכישת ערכת הקמה כ- 5000 ₪. ממליץ להמשיך עם יוניסטרים אבל לצמצם את ההשתתפות וזאת כדי להשתתף בעלות מלגת הלימודים המוענקת על ידי יוניסטרים למדריכי הקבוצות.

 8. ג'נט: נשיאת המועדון הנכנסת. מבקשת להקים וועדה לגיוס ושימור חברים תחת אפיק המועדון. לקבל נתונים על עלות הפעילות (אם בכלל יש עלות) של סופי עם ילדי אופק במוזיאון הרצליה. אם כן האם העמותה שילמה עבור הפעילות. באפיק הקהילה מציעה להגביר את הקשר עם בית האבות הרב קוק (כרגע דורה פעילה במקום). מבקשת לחזק את הקשר והפעילות עם בית ספר הנדיב. יחסי חוץ ופרסום באחריות ג'נט. יובלי המלגאית מסיימת את המחויבות ויש למצוא פתרון להמשך ניהול אתר המועדון והפייסבוק. ג'נט תבחן את נתוני הכניסות לפייסבוק ותשקול המשך הפעילות. (אתר המועדון יישאר פעיל).

 9. שלום כתה א' הפעילות בנושא תימשך, הכספים יאספו על ידי מימונה  בהתחשב בהשפעת המצב הכלכלי עקב הקורונה.

 

באופן כללי מתבקש כל אחד מראשי האפיקים או כל חבר שרוצה ליזום פעילות להעביר אל ג'נט הצעה בכתב מנומקת ומפורטת כולל תקציב לפעילות

מסיבת החלפת הנשיאים - הוחלט להזמין גם את בני ובנות הזוג של החברים ועקב מגבלות ההתקהלות תהיה רשימת האורחים הנוספים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנשיאה הנכנסת.

סיכום ישיבה 22/6/20

נוכחים: ג'נט, גרשון, שאול, מימי, אוולין, שמוליק, אסתי, מאיר, יחיאל, יהודה, שמשון, יובל, גלית, ניצה

 

אורחים: משפחת גורמניק, משפחת חן, טוני, שאול רוזנר.

הרצאה של ד"ר דן מלקין בנושא נמל יפו.

טקס החלפת הנשיאים בזום  29/6/20

הטקס הוקלט, מי שמעוניין לצפות בטקס יכול לפנות לג'נט 

ערב בחירה  6/7/20

טקס החלפת הנשיאים בזום של מועדון רוטרי רמת השרון

סיכום ישיבת הנהלה מס' 2 - 12/07/2020

 

נוכחים: ג'נט, גרשון, מאיר, גלית, שאול, קירה, ריקי, שמשון, אסתר, יחיאל

אורח: שי

חסר: דודו

רשם: מאיר

 

 • החברים התייחסו לסעיפי ההצעה לדיון ששלחה ג'נט.

 • הובהר על ידי ג׳נט אסתר ושאול המצב הכספי של קופת המועדון והעמותה והחשש להאטה בתרומות ובקושי למימון מלא של דמי החבר.

 • דוחות העמותה ל2019 הועברו לרואה החשבון .

 • ג׳נט הקריאה את הפרוטוקול הקודם וציינה שעדיין לא הוחלפו בעלי זכות החתימה בחשבון המועדון (יוחלפו בהקדם).

 • ג׳נט דיווחה שמספר חברי המועדון הנוכחי הוא 24 .

 

החלטות לביצוע כפוף לאישור הצבעת המליאה:

 1. הפסקת השתתפות במימון יוניסטרים לשנת 20/21 (פה אחד)

 2. הפסקת השתתפות במימון הנואם הצעיר לשנת 20/21  (רוב של 5 מ 9 מצביעים).

 3. שלום כתה א יומלץ לעמותה המשך המפעל תוך הגבלת הסכום ל10000 ₪ (ללא הצבעה)

 4. גביית דמי חבר למחצית הראשונה של שנת הרוטרי תבוצע גביה רגילה. בינואר 21 יערך דיון על יתרת הסכום לפי המצב הכללי במשק.

 5. חברים שמתקשים לעמוד בתשלום דמי החבר יפנו אישית אל ג׳נט למציאת פתרון חסוי.

 6. עקב המצב של הפחתה משמעותית של הפעילות וכתוצאה מכך גם בהוצאות של רוטרי ישראל, ג׳נט תפנה לנגיד בדרישה להפחתת דמי החבר לשנה הקרובה.

סיכום מפגש ZOOM - 13/07/2020

נוכחים (13): ג'נט מימי, אבלין, עליזה, שמשון, קירה, גרשון, גלית, שאול, יובל, שיקה, אסתר, יחיאל.

חסרים (11): ריקי, שרית, רועי, דורה, שמוליק, דודו, מאיר, אביבה, יהודה, סופי, ניצה.

אורחים: שישה אורחים

 • נערך מפגש חברים.

 • עליזה הקריאה את פסוקו של יום.

 • ג'נט נתנה לכולנו סקירה על ההומור והרצינות של בית המלוכה הבריטי והבנות על המשכיות שושלת המלוכה וחשיבותה לעם ולמסורת הבריטית.

 • צחקנו השכלנו ונהנינו מאד.

ג'נט הודיעה על קיום מפגש עסקי ב-27/07/2020

רשם: מאיר

סיכום פגישה עסקית – 27/07/2020 – ZOOM

נוכחים (18): ג'נט מימי, אבלין, עליזה, שמשון, קירה, גרשון, גלית, שאול, יובל, שיקה, אסתר, יחיאל, ריקי, שמוליק, סופי, ניצה, מאיר.

חסרים (6): שרית, רועי, דורה, דודו, אביבה, יהודה.

 

עליזה הקריאה את פסוקו של יום

 

ג'נט דיווחה כדלהלן

 • הצלחתה להפחית ב-25% את דמי החבר ברוטרי לשנת 20/21.

 • עקב אי עדכון בזמן על פרישת חברים המועדון שילם דמי חבר לפי 26 חברים במקום 24 כיום.

 • מפגש מנהל עם מחלקת רווחה בעיריית הרצליה (אהרון זלצבורג) בנושא שלום כתה א'.

 • שיחה עם נציגי יוניסטרים והכוונה להקטנת המימון להמשך פעילות משותפת.

 • שלחה איחולי החלמה לדורה.

 • פניה של גילה מזרחי סגנית מנהלת בית ספר הנדיב לשיתוף פעולה ללא עלות כספית עם המועדון בנושא הכשרת תלמידים להרצאות בפני ציבור. ג'נט תבקש מגילה תוכנית מפורטת שתובא לדיון במליאת המועדון.

 

כספים

 • אסתר מסרה דיווח כספי כרגע בקופת המועדון 32233 ₪

 • בקופה הייעודית לביה"ס אופק ישנה תרומה של 30000 ₪

 • ניצה דיווחה שבקופת העמותה יש כרגע 61000 ₪

 • מתוכם כספים המיועדים : 20000 ₪ יוניסטרים + סכום לא סופי של עלות הפעילות של סופי במוזיאון + 1000 שח החזר לגלית + 1600 ₪ להחזר לקופת המועדון (היתרה הפנויה כ-40000 ₪).

 

נערכו הצבעות על הנושאים הבאים

 • החלטה  לא לגבות דמי חבר למחצית הראשונה של שנת הרוטרי - אושר ברוב של 14 בעד 2 נגד (אסתר תחזיר לחשבון הבנק של החברים שכבר שילמו את דמי החבר).

 • הפסקת התמיכה ליוניסטרים לפחות לשנת הלימודים הקרובה- אושר פה אחד.

 • שלום כתה א' - אושר פה אחד לממן לפחות 50 ערכות ואם ניתן יהיה להגדיל יבוצע לאחר דיון נוסף.

 • הנואם הצעיר - הפסקת המימון לשנת הלימודים 20/21 עקב עלויות גבוהות של המדריכים - הוחלט ברוב של 14 בעד ו2 נגד.

 • בית ספר אופק - כרגע מופעל חלקית תימשך הפעילות להקמת פינת החי במימון התרומה של 30000 ₪ שהביא דב.

 

כללי

 • יובל העלה את החשיבות של גיוס חברים למועדון וביקש להקים צוות חשיבה.

 • מאיר הציע להקים צוות חשיבה למציאת פתרונות לגיוס תרומות לעמותה.

 • גלית ביקשה להעביר לחברים את פרטי חשבון העמותה לקבלת תרומות.

 

רשם מאיר

סיכום מפגש 10/08/2020 - ZOOM

נוכחים: אסתי, ג׳נט, שאול, יחיאל, גרשון, קירה, ניצה*, עליזה*, אביבה*, שמשון, אבלין, דודי (*נוכחים ללא מצלמה).

חסרים: מאיר, מימי, ריקי, יובל, ניצה, רועי, גילה, גלית, יהודה, שמואל.

 

 • נשיאת המועדון ג׳נט בירכה את הנוכחים ואת האורחת גברת שולי דסה.

 • בנוסף ברכה הנשיאה את:

* חתני/כלות ימי הולדת לאוגוסט – נורה יצחקי, שי גיבור

* ניצה ויובל בן נר להולדת הנינה הראשונה

 

הנשיאה דיווחה  

 • על מסירת הוואוצ׳רים של ילדי ״שלום כיתה א׳״ לעיריית הרצליה.

 • על מינויה של גב׳ ג׳ניפר ג׳ונס נשיאת רוטרי בינלאומי לשנת 2022/23 – האישה הראשונה שמקבלת מינוי זה!

 • קראה את פסוקו של יום שהעבירה עליזה

 

הרצאה

גברת שולי דסה, נתנה הסבר על סוגי בתי אבות ועל הפעילות בתחום.

שולי היא מנהלת חברה ליעוץ והכוונה לבתי אבות. נתנה הרצאה על ההבדל בין דיור מוגן לבית אבות והשרות שהיא נותנת על מנת להנגיש את התחום למי ששוקל מעבר אליהם.

 

דודי הודיע על ערב בחירה ביום ב׳ 17.8 – מפגש בפארק הרצליה

סיכום מפגש מס׳ 5 - 24/08/2020 - ZOOM

 

נוכחים: שאול, יובל, גרשון, קירה, שמשון, יחיאל, ג'נט, מאיר, מימי, שייקה, גלית.

חסרים: ריקי, רועי, אסתר, יהודה, אביבה, שמואל, אוולין, שרית, דודי, ניצה, עליזה, סופי.

אורחים: 7

 

ג׳נט בירכה את כל הנוכחים כולל מר דני גלבוע, הנגיד המיועד של רוטרי ישראל, וגב׳ פנינה כרמון, עוזרת הנגיד הממונה על אשכול השרון.

הודיעה על סיום הבנייה של פינת החי בבית ספר אופק ותרומתו של דב רמתי (חבר מועדון לשעבר) על 30,000 ₪ סה"כ למיזם והודתה לו בשם המועדון.

הודיעה על רצונה לארגן את המפגש הבא ב7/9 במרכז תאו על הגג וביקשה תשובות מחברי המועדון מי מתכוון להגיע.

קראה את פסוקו של שבוע שהעבירה עליזה.

הרצאה:

מר דני גלבוע, נתן סקירה על התמודדות חברות גדולות בשינויי השוק.

בעיקר התמקד בסיפור התהפוכות של עלייתה ושרידותה של IBM מהקמתה ועד ימים אלה.

הסביר את השינוי הגלובלי בשיווק מוצרים חדשים כאשר הדגש הוא כמו שאמר סטיב ג'ובס "לא חשוב מה חושב הלקוח שהוא צריך, אלא חשוב מה אתה יכול להציע לו שיגרום ללקוח שירצה אותו. כדוגמא הביא את האייפון שטרם הצגתו איש לא חשב או העריך את המהפך שיבוא על האנושות מיום הצגתו לציבור.

סיכום מפגש המועדון מס׳ 6 (זום) ב7/9/20

 

.נוכחים: ג׳נט, שמשון, גרשון, קירה, יחיאל, סופי, אבלין, שאול, שי

 

אורחים: 20

 

ברכות:

 • לניצה – יום הולדת ב9/11 וגם איחולי הצלחה לניתוח שהיא עוברת ביום רביעי

 • לדורה – ג׳נט בקשר אתה כל שבוע

 • לטובה – רפואה שלמה (וגם מסתבר שגם לדודו יש קורונה)

 

:ג׳נט

 • הזכירה לכל החברים על מכתבה בגין התנהגות בזום

 • גם מסרה שעד כה, אספנו 13500₪ לשלום כיתה א

 • הודיעה שרוטרי בינלאומי הצליחה לחסל את מחלת הפוליו באפריקה

 

הרצאה ע״י שמשון על יחסי מדינת ישראל עם העם הכורדי ומדינות ערב, והמעורבות של המוסד בדבר זה.15

סיכום מפגש 7 21.09.20 (בזום)

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גרשון, קירה, יחיאל, שמשון, אוולין, אסתר, שייקה, גלית, יובל, ניצה, שאול.

חסרים: ריקי, רועי, גילה, שאול, יהודה, אביבה, שמואל, שרית, דודי, עליזה.

אורחים: 9.

 

נשיאת המועדון ג׳נט בירכה את הנוכחים ואת המרצה האורח נ"ל דן פולטין מרצה באקדמית עמק יזרעאל כלכלן MBA במשפטיםMA .

הרצאה:

 

דן פולטין, הנשיא לשעבר, העביר הרצאה על התמורות בעולם והשפעתן על הבריאות ועל הכלכלה (סוגיות אקטואליות). הציג את הבעיה המרכזית בעולם הבריאות - מחסור גדול במשאבים כלכליים לממשלות ולציבור הרחב. כמו כן, את נושא ניידות כלכלות ממדינה אחת לאחרת עקב עלות שכר העבודה במדינות שנחשבו בעבר לספקיות עולמיות בתעשייה ובשירותים וכיום מאבדות את מעמדן לטובת מדינות מתפתחות ועניות כגון הודו ווייטנאם.

הסביר שהשינוי העצום בנושא התעבורה ומהירות הניידות והגלובליזציה וכמובן יצירת מגה ערים גורמים להתפשטות מגיפות במהירות גדולה .

סיכום מפגש מספר 8 6/10/2020 (ZOOM)

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, קירה, גרשון, אוולין, יהודה, אביבה, שמוליק, שי, שמשון, אסתר, יובל, ניצה, מימי, גלית, שאול, יחיאל, עליזה, דודי, גילה (סה"כ 20).

ג'נט מסרה ד"ש מדורה והתנצלות מריקי שלא יכלו להצטרף.

 

כללי

ג'נט ציינה שמטרת הפגישה לדון בדרכים להמשך פעילות של המועדון בתקופת הזום ולאחריה ובקשה התייחסות החברים והעלאת הצעות לפעולה.

דיווחה על פעילות של עירית הרצליה לקשר טלפוני עם קשישים ועל התנועה לדיבור עם עולים בעלי קשיי שפה. כמו כן דיווחה על פעילות מועדון קיסריה למשלוח חבילות מזון לחיילים בודדים.

לכל אחד מהחברים הוקצה זמן של 2 דקות לדיווח אישי כולל הצעת פעילויות ומצב כללי ולאחר מכן התפתח דיון בהצעות השונות שהועלו.

ג'נט הודיעה שבכוונתה להביא למפגש הבא מופע אינטראקטיבי של תיאטרון פספורט. לקיום המופע יש להבטיח מינימום משתתפים ולכן מבקשת לאשר לה מראש מי מתחייב להשתתף.

מאיר העלה את נושא מיעוט המשתתפים בפגישות הזום של המועדון (כ35%) מהחברים בממוצע - אחוז נמוך מאד גם בהשוואה לדיווחים החודשיים של מועדוני רוטרי ישראל.

ג'נט תכנס בהקדם פגישת הנהלה לדיון וקבלת החלטות בכלל הנושאים שהועלו.

 

להלן סיכום ההצעות שהועלו על ידי חברים להחלטת הנהלה:

 1. לקיים מפגש זום שבועי לשמיעת הרצאות (יש כרגע מלאי מרצים לחודשיים)

 2. קיום מפגש דו שבועי להחלפת חוויות

 3. הצטרפות לפרויקט של עירית הרצליה מחלקת רווחה לקשר עם משפחות או אנשים נצרכים

 4. מינוי פרויקטור לביצוע פעילות קשר עם חיילים בודדים

 5. לבחון המשך פעילות עם הנואם הצעיר במסגרת מצומצמת בזום. גלית התבקשה לברר את הנושא עם יהונתן יסעור שאחראי לנושא במועדון הרצליה.

 6. להמשיך גם בשנה הבאה את פרויקט שלום כיתה א'

 7. לבחון אפשרת גיוס כספים מחברי המועדון לפעילות של יוניסטרים בשנה הנוכחית (יובל הציע לגייס ממקורותיו סכום משלים אם יחסר כסף).

 8. לעשות ערב גאלה בזום (יובל יארגן) עם זמרת ולגייס כספים על ידי מכירת כרטיסים (לינק לשידור) למופע (עלות המופע 6000 ₪)

סיכום מפגש מס 9.

סיכום מפגש מספר 9 12/10/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גרשון, קירה, שמשון, אסתר, סופי, אוולין, גילה, שאול, שייקה, אביבה, יובל, ניצה (15).

חסרים: ריקי, רועי, יהודה, שמואל, שרית, דודי, מימי, שמואליק, יחיאל.

אורחים: 5

 

ג'נט נשיאת המועדון ברכה את הנוכחים, הציגה את תוכנית המפגש ודיווחה על ביקורו הצפוי של הנגיד במועדון.

עליזה הקריאה את פסוקו של יום ("מפגש החיות").

שמשון הציג את הנושאים ותוכנית ההרצאות הצפויות במועדון עד סוף 2020.

 

הופעה:

תאטרון אנסמבל פספורט הפועל בחסות מוזיאון תל אביב ומתמחה בהעלאת טקסטים דוקומנטריים לבמה.

תחילה הציגה השחקנית דינה קטע להבהרת השיטה של טקסט "לבן". הקטע נלקח ממכתב שנמצא ביומנה של רחל המשוררת.

לאחר מכן העלו השחקנים טקסט של מכתב אישי מג'נט אל בנה וברכה של מאיר שנכתבה ליום הולדתה ה-70 של מימי, שאותם קיבלו מראש מג'נט וממאיר.

סיכום פרוטוקול ישיבת הנהלה, מספר 4 15/10/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, גרשון, קירה, מאיר, שאול, גלית, יחיאל, שמשון, אסתר.

שייקה (נלווה )

חסרים: ריקי, דודו.

 

ג'נט העלתה לדיון והחלטה את הנושאים הבאים:

 • תדירות המפגשים בתקופת הזום - החלטה: המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי שני, לסירוגין מפגש רשמי מחייב נוכחות ומפגש חברתי פתוח לכל מי שמעוניין להשתתף .(8 בעד ו 1 נמנע ) עד החלמתו של דודי התנדב שאול  לרכז את המפגשים הלא רשמיים ושייקה התנדב לסייע לו.

 • פעילות עם חיילים בודדים – ג'נט ביקשה שמימי תבדוק איך ניתן לפעול בנושא וזאת עקב נסיונה בעבר בתחום.

 • נואם צעיר – גלית התבקשה לבדוק את אפשרות המשך הפעילות עם מרכז הפעילות ברוטרי ישראל ועם יהונתן יסעור הרכז של מועדון הרצליה ותדווח להנהלה לקבלת החלטה בנדון

 • יוניסטרים - הוחלט לא להשתתף השנה ולקראת השנה הבאה הנושא יבחן שנית.

 • ערב גאלה – רעיון יפה של יובל להרמת ערב גאלה בזום למטרת גיוס תרומות. ג'נט תקבל מיובל הבהרות ופרטים נוספים שיובאו לידיעת ההנהלה טרם אישור למימוש הפעילות.

 • מאיר יעביר שנית את דוח הנגיד מס 2 על כל נספחיו לעיון לכל חברי המועדון

סיכום מפגש מספר 10 27/10/2020 (ZOOM)

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, קירה, שמשון, אסתר, אוולין, גילה, שאול, אביבה, יהודה, עליזה, דודי, יחיאל (14).

הודיעו לג'נט והתנצלו מראש על היעדרותם גלית, ניצה, יובל, שייקה.

אורחים: פול ויטל נשיא מועדון הרצליה, ד"ר חני ברקת לנצר נ"ל מרצה חברת מועדון הרצליה

 

ג'נט נשיאת המועדון

 1. ברכה את הנוכחים.

 2. הציגה את תוכנית המפגש.

 3. דיווחה על ביקורו הצפוי של הנגיד במועדון (עד 15.2.21).

 4. מסרה הודעה על הכוונה לתרום מקרן רוטרי של המועדון סכום של כ9000 ₪ לקירוי פינת החי של בית ספר אופק.

 5. הודיעה על תחרות הציורים לילדים בנושא בטיחות בדרכים.

 6. דיווחה על ההצלחה שנחל כנס רוטרי הראשון בזום ועל צערה שלא הייתה היענות של חברי המועדון להשתתפות בכנס.

 7. בשבוע הבא יתקיים מפגש חברתי מבקשת העביר רעיונות  למפגש.

 

ארוע תרבות

ד"ר חני ברקת לנצר העבירה הרצאה בנושא עבדות לבנה.

סיפורן של נשים יהודיות שהגיעו בסוף המאה ה19 ממדינות מזרח אירופה מחיים של דלות איומה ומצוקה עם תקוות לחיים חדשים לארגנטינה, בעיקר לבואנוס איירס ושם התבררה המציאות העגומה שהן הובאו בדרכי רמיה ולמעשה נמכרו לארגון פשע יהודי במטרה לעסוק בזנות. הסיפור התמקד בגורלן של שלוש נערות שהובאו מפולין  ובמהלך סיפור חייהן האירה ד"ר חני את סיפור חיי הקהילה היהודית בבואנוס איירס באותה תקופה.

סיכום מפגש מספר 11 9/11/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, קירה, שמשון, גילה, שאול, אביבה, עליזה, יובל, ניצה, שייקה, גלית, גרשון (14).

נעדרו 10 חברים

אורחים : נוכחו 48 אורחים בעקר כ 20  חברים ממועדון רמת השרון.

 

ג'נט נשיאת המועדון

 1. ברכה את הנוכחים, כולל נשיאים לשעבר, הנגיד הנוכחי והנגיד המיועד חיים קנת וכן את מוחמד וותד נשיא מועדון סטלה מאריס שהצטרפו למפגש.

 2. שלחה איחולי מזל טוב ליום ההולדת ליובל בר נר ושאול אושרת.

 3. מסרה איחולי החלמה מלאה לדורה ולאסתר.

 4. ג'נט הודיעה על התחלת פעילות משותפת עם רוטרי הרצליה בקבוצת הנואם הצעיר בהובלתו של אלירן בן ארי.

 5. דיווחה על תרומה נוספת בסך 9000 ₪ לבית הספר אופק לקירוי פינת החי להגנה מפני רוחות וגשם.

 

עליזה

הקריאה לפסוקו של שבוע את שירו של נתן זך ז"ל שהלך השבוע לעולמו.

 

קירה ראש האפיק הבינלאומי

דיווחה על המשך הקשר ההדוק עם המשלחת הרוסית שביקרה אצלנו וכן על דחיית הביקור המתוכנן של המשלחת מדנמרק עד שיתבהר המצב העולמי של מגיפת הקורונה.

 

שמשון ראש אפיק המועדון

דיווח על הפעילויות הקרובות וציין את תרומתו הגדולה של דן פולטין לגיוס מרצים מתנדבים מבין חברי המועדונים.

הציג את המרצה האורח פרופ. אליקים רובינשטיין

 

פרופ. רובינשטיין

נשא דברים מהיכרות אישית רבת שנים על הנושאים הבאים:

 1. יצחק רבים האדם והמורשת שהשאיר אחריו

 2. הדרך להסכם השלום עם ירדן, ההיסטוריה וקביעת הגבול המדיני.

סיכום מפגש מספר 12 23/11/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, קירה, שמשון, גילה, שאול, אביבה, יהודה, עליזה, יובל, שייקה, גלית, גרשון, אסתר, אוולין, יחיאל (17).

נעדרו 7 חברים

אורחים: נוכחו 3 אורחים כולל פול ויטל נשיא מועדון הרצליה.

 

ג'נט נשיאת המועדון

 • ברכה את הנוכחים ואת נשיא מועדון הרצליה.

 • שלחה תנחומים לטובה שמש על פטירת אמה.

 • מסרה שסיכמה עם דורה לרכוש גרביים לחורף לדיירי בית האבות הרב קוק ושמבירור עם ישראל מנהל המקום הובהר שהפסנתר שנתרם אכן בשימוש ומשמח את הדיירים. בהקשר זה, שמשון ביקש שהסכום לתרומת הגרביים יאושר פורמלית ע"י ההנהלה.

 • ג'נט הודיעה על התחלת פעילות משותפת עם רוטרי הרצליה בקבוצת הנואם הצעיר בהובלתו של אלירן בן ארי ובינואר יתחילו ההדרכות הפורמליות של הנבחרים לפעילות.

 • דיווחה על תגובות יפות וחיוביות לציורי הילדים בנושא בטיחות בדרכים שהוצגו במפגש הקודם.

 

עליזה - הקריאה את  פסוקו של שבוע

 

ג'נט הציגה את מרצה הערב יורי הירשפלד איש חינוך מזה 35 שנה.

נושא ההרצאה "פנאי אינו רק זמן פנוי".

משנתו של יורי מתרכזת בניצול הזמן הפנוי מעיסוקים לפעילות אישית אשר מעמידה את האדם במרכז כשהמוטו הוא "החיים אינם ממתינים לאלו שאינם מחליטים לנצל את הזמן הפנוי למען איכותו של הפנאי".

"ציפור היושבת על ענף לעולם לא פוחדת שהענף יישבר כיוון שהיא סומכת על כנפיה וכך גם על האדם לפתח מנטליות חיובית אשר תישא אותו ככנפי הציפור ".

פרוטוקול ישיבת הנהלה 21/12/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, אסתר, יחיאל, שמשון, גלית, שאול.

נעדר: דודו.

 

ג'נט

 • אושרה בהצבעה ללא מתנגדים שובו של שמשון לתפקידו (אפיק המועדון).

 • נמסרה הודעה על פרישת 7 חברים. נשארו 17 חברים במועדון.

 • הוסכם כי אין להשתמש בשם המועדון לכל מטרה ללא אישור מראש מאת ההנהלה.

 • הוצע ואושר ללא התנגדות להגביל את עלות הפרויקטים במועדון עד לסך של 8000 ₪ לפרויקט.

 • הוחלט להקים ועדת מלגות והסכום המכסימלי למלגה לא יעלה על 1500 ₪. המלגות לתושבי הרצליה. (שמשון אמר שלפי התקנון בסמכותה של הנשיאה לבחור ולמנות את חברי הוועדה)

 • חסרים ראשי אפיקים לאפיק בינלאומי, אפיק קהילה וגזבר והחברים מתבקשים להתנדב למילוי החסרים (הוחלט להעלות הנושא לדיון בפגישת המליאה הבאה).

 • הוצע להחליט על דמי חבר 250 ₪ ליחיד ו-375 ₪ לזוג למחצית השנה הקרובה (ינואר-יולי 2021). סכום זה נחשב ככיסוי הוצאות למיסים לרוטרי בינלאומי/ישראל.

 • ב-15 לפברואר 2021 יתקיים ביקור הנגיד במועדון. ב-8 לפברואר תתקיים ישיבת הנהלה ואחריה ישיבת מליאה כהכנה לביקור הנגיד.

 • ** כל ההחלטות כרוכות בהסכמת חברי המועדון בישיבה עסקית.

 • כל ראש אפיק מתבקש עד 30 לינואר להעביר לנשיאה דו"ח בכתב על פעילותו

 

אסתר

 • דיווחה על מצב קופת המועדון היתרה בבנק 24720 ₪ ובקופה קטנה 900 ₪ .סה״כ 25,620 ₪ נכון ל21/12/20

 • אסתר ביקשה לסיים את תפקידה כגזברית.

 

תקנון המועדון

 • הוחלט לשנות את סעיף החלטות ותרומות בתקנון בנושא אישור החלטות . סוכם שיידרש רוב של מחצית מהחברים הרשומים לאישור בנושא. תיקון התקנון באחריות יחיאל ושאול.

סיכום מפגש מליאה מספר 13 21/12/2020 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, גלית, יחיאל, אסתר, שמשון, יובל, ניצה, סופי, מימי, שאול, שרית, עליזה, שייקה (14).

נעדרו: דודי, רועי, דורה (3).

 

 • ג'נט פתחה את הישיבה באיחולי החלמה לאחותו של דודי.

 • עליזה הקריאה את פסוקו של יום.

 • גלית הודיעה בשם ועדת האיתור לנשיא/ה הבא שלא הוגשו מועמדויות.

 • הצעתו של מאיר לאשר שנת נשיאות נוספת לג'נט התקבלה פה אחד של כל חברי המועדון.

 • חברי הוועדה לקבלה ואיתור חברים (שמשון, יחיאל, שאול*) המליצו על קבלתה של גילה אושרת כחברת המועדון (*שאול נמנע ). המליאה אישרה פה אחד את ההמלצה (כתוצאה עלה מספר החברים ל-18).

 

ג'נט

 • מסרה הודעה על פרישת 7 חברים. נשארו 18 חברים במועדון.

 • דיווחה שחסרים ראשי אפיקים לאפיק בינלאומי, אפיק קהילה וגזבר לשנה הבאה. והחברים מתבקשים להתנדב למילוי החסרים. ביקשה שהחברים ייקחו על עצמם משימות מעבר לפעילות הבסיסית (הוחלט להעלות הנושא לדיון בפגישת המליאה הבאה).

 • ביקשה לא להשתמש בשם המועדון לכל מטרה שהיא ללא אישור המליאה.

 • מבקשת אישור לפעול לאיתור מקום לפעילות המועדון ללא עלות כספית.

 

אסתר

 • ביקשה לסיים את תפקידה כגזברית המועדון בסוף שנת הרוטרי הנוכחית.

 • דיווחה על מצב קופת המועדון היתרה בבנק 24720 ₪ ובקופה קטנה 900 ₪. סה״כ 25,620 ₪ נכון ל21/12/20.

 

יובל

 • ביקש דו"ח כספי מפורט יותר

 

החלטות

 • עד סיום שנת רוטרי הנוכחית הסכום המקסימלי שיוקצב לפרויקט יחיד מכספי העמותה או המועדון  יהיה 8000 ₪ - הוסכם פה אחד.

 • כל ההחלטות שמחייבות את המועדון תתקבלנה ברוב של לפחות מחצית החברים – הוסכם פה אחד. הסעיף בתקנון יעודכן באחריות שאול ויחיאל.

 • דמי החבר לחצי השני של שנת הרוטרי 20/21 יעמדו על סך של 250 ₪ ליחיד ו-375 ₪ לזוג. סכום זה נחשב ככיסוי הוצאות למיסים לרוטרי בינלאומי/ישראל - הוסכם פה אחד.

סיכום מפגש מספר 14 4/1/2021 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, גלית, עליזה, ניצה, אסתר, שאול, גילה, יחיאל, שמשון, יובל (11).

נעדרו: מימי, שי, דודי, שרית, רועי, סופי, דורה.

אורחים: (2).

 

ג'נט

הנשיאה ברכה את הנוכחים והזמינה את כולם להשתתף ב-11/01/21 בהרצאתו של ירון מטר, עוזר הנגיד לגיבוש ושימור חברים.

עקב תקלה טכנית אצל המרצה פיליפ ויטל שונה נושא ההרצאה.

 

עליזה

הקריאה את פסוקו של יום.

 

גנט

הציגה את סיפור החיים של השושלת המשפחתית שלה מעת הגירתם מפולין לאנגליה והתיישבותם בלנדון במשולב עם קטעים היסטוריים מתקופת ההגירה.

סיכום מפגש מספר 15 11/1/2021 (ZOOM)

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גלית, עליזה, ניצה, יובל, אסתר, שאול, גילה, יחיאל, שייקה (12).

נעדרו בהודעה שמשון, אסתר.

נעדרו:  דודי, שרית, רועי, סופי.

ג'נט

 • הנשיאה ברכה את הנוכחים והציגה את ירון מטר עוזר הנגיד אשר נתן הרצאה בנושא גיבוש ושימור חברים.

 • דיווחה שלשנה הבאה היא תמנה ראשי אפיקים במקום הפורשים.

 • הזכירה לשלם את דמי החבר למועדון.

עליזה

הקריאה את פסוקו של יום

 

ירון מטר

נתן סקירה כללית על רוטרי האזורי.

בסקרים סטטיסטיים שערך מצא שב-5 שנים עלה מספר המועדונים אבל יש קיטון במספר החברים הממוצע למועדון.

ב-5 שנים מספר החברים שהתקבלו לכלל המועדונים ומספרם של הפורשים זהה ועומד על 1000 חברים.

ירון הרחיב בדבריו על נושא הDNA של כל מועדון והביא רעיונות לקידום ובניה מחדש של המועדון, כשאחד הכללים החשובים הוא התלכדות מלאה של כלל חברי המועדון בהצעה שהובאה להצבעה וזכתה לרוב.

 

בישיבה העיסקית .

יובל הודיע:

 1. על בקשתה של רוחמה להצטרף למועדון.

 2. רעיון שיובל מנסה לקדם איתה להקמת בית לבוגרי בית ספר אופק.

 3. הציע לחזור להנהלה לתפקיד ראש אפיק קהילה.

 

סיכום מפגש מספר 16 26/1/2021 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, עליזה, ניצה, יובל, אסתר, שאול, שמשון, גילה, יחיאל, שייקה (12).

נעדרו בהודעה: גלית

נעדרו: דודי, שרית, רועי, סופי, דורה.

אורחים קבוצת 50+

 

ג'נט הנשיאה ברכה את הנוכחים והציגה את אורחת המועדון, המרצה עירית נווה מעצבת פנים.  

הנשיאה הסבירה לאורחים על מועדון רוטרי שרון הרצליה ולבקשתם הוסיפה אותם לרשימת התפוצה באימייל של המועדון.

מסרה עדכון על ההזמנה למפגש מועדון הוד הכרמל ועל ההרצאה ב20/1 באנגלית בנושא קורונה וחיסונים והודיעה שתשלח קישור לזום למי שמעוניין להשתתף .

 

 • עליזה הקריאה את פסוקו של יום.

 • גילה הביאה ברכת רעות וברכה את יחיאל ליום הולדתו שחל השבוע.

 

עירית נווה

בעברה עובדת סוציאלית וכיום מעצבת פנים. הרצתה על שיפוץ הבית בגיל השלישי החדש, תוך מתן דגש על התאמת הדירה המחודשת לצרכים המשתנים של הדיירים לאחר שהילדים עזבו את הבית ותוך התחשבות בצרכי המבוגרים. נתנה דגש על התאמה אישית לצרכי הדיירים ללא צורך להעתיק את מקום המגורים ובהשקעה מותאמת ליכולות הכלכליות והרצון להישאר לגור בסביבת המגורים המוכרת (חברים שכנים רפואה חנויות וכו').

סיכום מפגש מספר 17 8/2/2021 (ZOOM)

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גלית, עליזה, ניצה, יובל, אסתר, שאול, גילה, יחיאל, שמשון, שייקה (13).

אחרו בהודעה: יובל (חלקית).

נעדרו: דודי, שרית, רועי, סופי, דורה.

 

ג'נט הנשיאה נתנה הסבר הכנה והערות לביקור הנגיד.

הנשיאה הציגה את המרצה האורח אהוד בורנשטיין נ"ל מועדון רמת השרון.

 • עליזה הקריאה את פסוקו של יום

 • אהוד בורנשטיין: ״ישוע, היהודי הכי מפורסם״


עם סיום ההרצאה העלתה הנשיאה לאישור את הפעילות המתוכננת לפורים של תרומת שי לצוות של מד"א הרצליה ושל מכבי אש הרצליה.

גילה אושרת מרכזת את הפעילות.

אושר פה אחד תקציב של עד 2000 ₪ לפעילות ובקשה לאישו מקרן רוטרי.

עלה לדיון נושא ההיעדרויות של חברי המועדון מהפגישות – לא התקבלו החלטות בנושא.

סיכום מפגש מספר 18 15/2/2021 (ZOOM)

ביקור הנגיד

 

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גלית, עליזה, ניצה, יובל, אסתר, שאול, גילה, יחיאל, שמשון, שייקה, סופי (14).

נעדרו: דודי, שרית, רועי, דורה.

אורחים: נחום פרנקל –נגיד, יונה מזור- מזכיר האזור, פנינה כרמון – ע. הנגיד אשכול השרון.

ג'נט הנשיאה פתחה בברכת רעות וברכה את נחום, יונה ופנינה על השתתפותם במפגש.

 • מימי הקריאה את פסוקו של יום שהכינה עליזה.

הנשיאה

 1. הזמינה את כל החברים להשתתף ב19/2 בכנס החצי שנתי של רוטרי.

 2. העלתה מצגת עם הסברים מפורטים על פעילויות המועדון בהנהגתה בחצי הראשון של שנת הרוטרי.

 3. הודתה לירון מטר על סיועו בהתמודדות עם עזיבת 7 חברים את המועדון.

 4. הודתה לכל החברים על שיתוף הפעולה והביעה את תקוותה לבנייה מחודשת של המועדון והמשך המיזמים.

נחום פרנקל –נגיד

 1. התייחס בהערכה לפעילויות שהוצגו על ידי ג'נט וואת תקוותו לצמיחת והצלחת המועדון.

 2. דיווח על הגדלת פעילויות האזור על אף תקופת הקורונה.

 3. הזמין את כולם לגמר תחרות הנואם הצעיר ב15/3 וציין שנפתחו קבוצות גם בערבית ואנגלית.

 4. דווח על הקמת וועדת האתיקה הארצית בראשות מוחמד ותד נשיא מועדון סטלה מאריס.

 5. הסביר את מהות פרויקט FIRST למדע וטכנוליגיה (רובוטיקה) לצעירים מגיל גן עד כתה י"ב.

 6. דיווח על פרויקט הגישור לתלמידי בתי ספר יסודיים להפחתת האלימות והשיימינג שהופעל במספר בתי ספר.

 7. ב28/2 תיערך בזום תחרות שחמט בין מועדונים מישראל וגרוזיה. 

 8. ב7/3 יתקיים כנס אזורי בהשתתפות פרופסורים מהאקדמיה באנגלית בנושא אקטואליה במזרח התיכון.

 9. הפעילות באפיק הבינלאומי מתמקדת ביצירת קשרים עם מועדונים מהאמירויות ומדינות במזרח הרחוק בתקווה לשיתופי פעולה.

 10. הנגיד ישמח לסייע ביצירת קשרים עם מועדונים אזור 21A (אוסטריה צ׳כיה הונגריה וכו').

 11. נעשה ניסיון לאתר בוגרים שנתמכו בעבר כמלגאים על מנת לרתום אותם לפעילות ברוטרי.

 12. הוקמה קרן לסיוע מהיר לחיילים בודדים שנקלעו לסיטואציה כלכלית לאחר שחרורם מצה"ל (באחריות מאיר גולד ממועדון גדרה).

 13. הביע את תודת רוטרי קרואטיה על הסיוע לאחר רעש האדמה.

 

הנגיד העניק לנשיאה ג'נט נאמן את דגל הנגיד כהוקרה על פעילות המועדון.

סיכום מפגש מספר 19 1/3/2021 (ZOOM)

נוכחים: ג'נט, מאיר, מימי, גלית, עליזה, ניצה, יובל, שאול, גילה, יחיאל, שמשון, שייקה.

התנצלות: אסתי.

נעדרו: דודי, שרית, אסתר, רועי, סופי, דורה.

הנשיאה

 • ברכה את מר עמית פרי המרצה האורח.

 • דיווחה על תרומת המועדון לתחנת מד"א הרצליה לחג הפורים.

 • דיווחה על תוצאת חצי הגמר והזמינה את כל החברים להצטרף לתחרות גמר הנואם הצעיר.

 • הזמינה את החברים להצטרף לכנס רוטרי בינלאומי בנושא המזרח התיכון "בעיות ישנות ואתגרים חדשים" שיתקיים ב 7 למרץ בשעה 17.00.

 

שמשון

 • הסביר את משמעות השם קיוטו וסובארו ביפנית .

עמית פרי

עמית, חבר במועדון רוטרי פרדס חנה כרכור. מעורב שנים רבות בעולם ההייטק בישראל בעל חברת פריליון לשרותים פיננסיים בעולם ההייטק.

עמית נתן הרצאה בנושא התפתחות תרומת ההייטק לתל"ג בישראל, גיוסי הון, פלטפורמות השקעה ,סטטיסטיקות וחשיבות ההון האנושי וטיפוחו בעולם ההייטק.

פרוטוקול ישיבת הנהלה 18.4.2021

הנשיאה ג'נט הודיעה על התפטרותה מתפקיד הנשיאה ועזיבת המועדון.

פרוטוקול ישיבה עסקית של חברי המועדון 19.4.2021

הנשיאה ג'נט הודיעה על התפטרותה מתפקיד הנשיאה ועזיבת המועדון החל מ-1 במאי. עם התפטרות הנשיאה מתפטרת גם ההנהלה.

פרוטוקול ישיבה עסקית: רוטרי שרון הרצליה מספר 20  .26.4.2021

 

נוכחים : ג'נט ,מאיר ,מימי ,ניצה ,יובל, גילה , שאול , שייקה , יחיאל, סופי  , גלית ,עליזה, אסתר , (סה"כ 13 )

נעדרו:  דודי , שרית, רועי ,שמשון ,דורה ,

 

ג'נט הנשיאה

ברכה את הנוכחים והעבירה את רשות הדיבור לגילה ולשייקה .

 

גילה

ברכה בברכת רעות  ליום ההולדת את חברותינו זהבה ואת מימי

שייקה

 • הסביר שהתפטרות הנשיאה משמעותה התפטרות ההנהלה והעלה את המלצות ועדת ההיגוי

 • לבחור את שאול כנשיא ממלא מקום במקומה של ג'נט .

 • לבחור את ניצה כמזכירת המועדון במקום מאיר

 • בהצבעה פה אחד אושרו המינויים בשלב ראשון עד סיום שנת הרוטרי והמלצה להארכת המינויים לשנה נוספת .

 

המלצות נוספות של ועדת ההיגוי שאושרו פה אחד

 

 • יובל ינהל את האפיק הבינלאומי ואת אפיק המועדון

 • גילה תנהל את אפיק הקהילה.

 • גלית תנהל את אפיק הנוער .

 • שייקה ינהל את אפיק יוניסטרים .

 • הוחלט שגביית דמי החבר להבא תישאר טכנית כמו בעבר כאשר מבני זוג יגבו מחצית הסכום בלבד.

 • גובה דמי החבר יעלה לדיון לאחר קבלת נתונים מדויקים על העלויות הצפויות לתפעול המועדון .

 

שייקה ביקש מהנשיא הנכנס לבחון אפשרויות של המשך פעילות בבית תאו  (בעלות של 170 ₪ למיפגש ) ובמקביל לבדוק יחד עם ניצה גם אלטרנטיבות חלופיות כמו מועדון הכוכב השמיני שבבעלות עירית הרצליה .

תאום ציפיות

הפגישות הבאות תהיינה פרונטליות .בפגישה הבאה יעלו לדיון הפרויקטים שדורשים החלטה מהירה

א. שלום כתה א .

ב. הנואם הצעיר .

ג. ביה"ס אופק

ו. שייקה ביקש מיובל להעביר לכל החברים את המצגת שהכין על פעילות המועדון

 

דיווח כספי

ניצה

מסרה שבעמותה יש יתרות של  כ35000 ₪   +  430 $

בחשבון ביה"ס אופק יש יתרה של 22190 ₪

 

אסתי

דיווחה שבחשבון המועדון  כ20000 ₪

 

יובל ביקש לבחון אפשרות לאחר את שעת  תחילת המפגשים ל20.15 או 20.30 כדי לאפשר לחברים שאינם יכולים להגיע ב .20.00

התקבלה החלטה לנסות להתחיל בשעה 20.15 ולראות האם זה פותר את הבעיה לשני החברים .  .

 

עליזה

הקריאה את פסוקו של יום וסיפרה קצת על חלקה הצנוע  בעבר בהבאתו של הצורר אייכמן ימ"ש למשפט בישראל וכן על הכבוד שהוענק לה בחנוכת המחלקה ששופצה בשי"בא כהערכה לפועלה רב השנים .

 

המפגש הבא מתוכנן ב 2 או 3 למאי שאול יוציא עדכון מסודר לחברים  לגבי המיקום והשעה .

 

סיכום ישיבת מועדון מס' 21 לשנת הרוטרי 2020-21, מ"מ נשיא, נ"ל שאול אשרת

 • פתיחת הישיבה ע"י מ"מ נשיא המועדון שאול אשרת

 • משתתפים: שאול, יובל, סופי, גלית, מאיר, גילה, שייקה, עליזה, אסתי, דודי, ניצה.

 • מתנצלים:  שמשון יצחקי

 • ברכות רעות – ע"י גילה אשרת  - לדודי יום הולדת

 • פסוק השבוע  - ע"י  עליזה כהן

מידע רוטרי –

 • מפנה את תשומת הלב לועידת האזור שתתקיים בלימסול בקפריסין בתאריך 27-29.5.21.

 

סדר יום

 • שאול אשרת מ"מ הנשיא דיווח על השלמת הרכב ההנהלה

 • ניצה בר-נר מ"מ מזכירת המועדון

 • אסתי הולנדר - גזברית כבוד

 • גלית פליקס - אפיק הנוער – (שי – אחראי פרויקט  יוניסטרים)

 • יובל בר-נר - אפיק המועדון 

 • גילה אשרת - אפיק הקהילה –

 • נערכה הצבעה וההנהלה אושרה על ידי כל המשתתפים.

 • פרויקטים שהועלו לאישור: שלום כיתה א, הנואם הצעיר, יוניסטרים.

 • יובל הסביר על תהליך מימון המונים לצורך איסוף כספים.

 • גילה הציעה:

 • 1. לבדוק צרכים בקהילה ולבנות פרויקט שייתן להם מענה.

 • 2. לבדוק נכונות החברים להתנדב.

 • 3, להציע פרויקטים להתנדבות ולא רק למימון.

 • 4. העלתה את הצורך בגיוס חברים חדשים.

 • ניצה ויובל הודיעו שברצונם לתרום 1,500 שקלים לצורך פעילות באינטרנט לגיוס חברים.

  • מאיר הביע הסתייגות וטען שהמועדון צריך לממן את הפעילות הזו.

 • יובל הציג סרטון תדמית של מועדון רוטרי שרון הרצליה להפצה בפייסבוק, עם הפנייה לטלפון שלו לצורך קבלת מידע.

  • הוא הציע להעביר את הסרטון לחברי המועדון עם שמם והטלפון שלהם, על מנת שלכל חברי המועדון תהיה אפשרות לפנות לחבריהם.

 • יובל הציג את תכניות המועדון לשבועות הקרובים.

 • שאול הודיע שבתחילת יולי יוצג תקציב המועדון לשנה הבאה.

 • בית תאו איננו מאפשר הבאת כיבוד. לאור זאת הכיבוד יוזמן מבית הקפה במקום בעלות של  20 ₪ לאדם. למימון הכיבוד הועלו 2 הצעות להצבעה.

  • הצעה אחת -  כולם ישלמו במקום – הצביעו בעד 7.

  • הצעה שניה – תשלום החברים יעשה במסגרת דמי החבר השנתיים ורק אורחים ישלמו – הצביעו בעד 3. אחד – נמנע.

  • התקבלה הצעה אחת והוחלט שיוצב שלט ליד הכיבוד עם בקשה לתשלום 20 שקלים למימון הכיבוד.

 • דמי חבראסתי תודיע  באופן אישי לחברים שעדיין לא שילמו דמי חבר.

רשמה: ניצה בר-נר, מזכירת המועדון

תכנית.png