או פשוט שלחו המחאה בכפולות של 100 ש"ח לפקודת "קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה"

אצל יובל בר-נר,

רח' מעלה נחמה 8 הרצליה 46594

קבלה כחוק תישלח לכל תורם ותורמת.

כן, אנחנו רוצים לתרום לפרויקט שלום כיתה א'

התקשרו עכשיו:

לדב רמתי בטלפון 052-2944375

או ליובל בר-נר בטלפון 052-3141818

או לשי גיבור בטלפון 054-4239700

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page